Dagbesteding

Gezelligheid kent geen tijd.

 Over de ontwikkelingen in de zorgsector lopen de meningen sterk uiteen, als het gaat om de verzakelijking; de professionalisering. Naast instemmende geluiden is er in het werkveld op ruime schaal argwaan tegen deze ontwikkeling. Verzakelijking wordt in verband gebracht met verarming, of misschien beter: ontzieling. In de dialoog daarover valt een ondertoon van miskenning te bespeuren: “Je doet het toch niet voor het geld. Je wilt de ander wat geven.

Lees meer

Afdrukken

embryoselectie

Het artikel van Tax en Lohuis, Embryodiscussie en het woord van God, podium 3 juli 2004, verwoordt de teleurstelling omtrent het politieke compromis rond embryoselectie. Het CDA en de CU hebben volgens de auteurs geen notie genomen van de christelijke waarden. De wens van ouders op een gezond leven voor hun kind gaat – volgens de auteurs – “volledig voorbij aan het feit dat bij embryoselectie leven wordt vernietigd”.

Lees meer

Afdrukken