de casus Kelly

1.         Inleiding en probleemstelling

‘De vraag is: wie mogen we het leven aandoen?’. Aldus Ten Kate[1] in een debat naar aanleiding van het synoderapport Mensen in Wording[2] dat onder meer handelt over de omgang met het menselijk embryo en over vragen rondom het gebruik van prenatale diagnostiek bij de opsporing van aangeboren aandoeningen.

Lees meer

Afdrukken

Kanttekeningen bij het  ‘rapport van de evaluatiecommissie Tuitjenhorn’

Huisarts Tromp diende in augustus een kankerpatiënt op zijn sterfbed een dosis morfine toe. Korte tijd later overleed de man. Een dodelijke dosis was het oordeel. Of ging het om palliatieve zorg voor een patiënt in de terminale fase?

Lees meer

Afdrukken