Het vertrekpunt is 'ethiek loont'. Dit is in zekere zin een uitdagend uitgangspunt. Bij ethiek denken we toch vaak aan 'geven aan de ander', aan 'medemenselijkheid, een 'deugdelijke houding'. Dat staat toch wat op gespannen voet met 'inhalen', berekenen, opbrengsten, marktwerking en soortgelijke termen?

Lees meer

Aan ethiek doen heeft wel iets weg van het afpellen van een ui. Ja ook de tranen horen erbij. Even doorbijten dus. Om een gebeurtenis of een ontwikkeling te kunnen begrijpen, 'pellen' we de situatie af.

Lees meer

} Ethiek heeft een wat vertraagd imago, zeker in de wereld van sociale media. Het publieke oordeel is al lang en breed geveld, de politiek heeft gesproken en in een bescheiden tijdschrift volgt nog een morele nabeschouwing.  Wat is nog de betekenis van ethiek, in een snel digitaliserende wereld waarin meningen en opvattingen in een flits de wereld overgaan?  Dynamiek en ethiek, wat moeten we ons daarbij voorstellen?

Lees meer

 

Wat is ethiek; waar hebben we het over, als we het over ethiek hebben? Om die vraag te beantwoorden, begin ik met een omschrijving van het begrip ethiek:

Lees meer

  • 1
  • 2