Het 'BvMG' staat voor Bureau voor Morele vraagstukken en Geestelijk welzijn. Het is door J.G. te Lindert opgericht in 1998.  Het BvMG is een zelfstandig en onafhankelijk bureau voor morele vraagstukken van personen en organisaties. Deze zelfstandige werkwijze  is bewust gekozen. Het biedt de mogelijkheid om volgens eigen maatstaven en opvattingen te kunnen denken en schrijven, maar ook om zonder last of ruggespraak te kunnen werken. De persoonlijke ontplooiing staat ook centraal in ons werk, met de primaire vraag: wat kunnen we voor u betekenen?  
 
Geen misverstand: Zienswijzen worden gevormd door afkomst, opleiding, persoonlijke vorming omgeving en de actuele omstandigheden. Dat geldt ook voor het BvMG. Voor de benadering van morele vraagstukken is transparantie over de zienswijze van belang. Daarom is er op deze website ruime aandacht voor de visie en de werkwijze. Het BvMG heeft daardoor ook een eigen benadering van (complexe) vraagstukken. Door de jaren heen is ruime ervaring opgedaan met de benadering van uiteenlopende morele vraagstukken. Deze ervaring delen we graag met u en wordt ingezet om vraagstukken te verhelderen en oplossingen aan te bieden.  

 

 

 

Afdrukken E-mail