De dood van Socrates, door Jacques-Louis David olieverf op doek, Metropolitan Museum of Art, New York

Welkom bij het BvMG, het Bureau voor Morele Vraagstukken en Geestelijk welzijn. Op deze e-pagina staat de filosofie centraal, met name de praktische filosfie ofwel de ethiek. Gebeurtenissen, ontwikkelen en inzichten worden tegen het licht gehouden. Nu eens betreft het actuele gebeurtenissen, maar vaker zijn het ongemakkelijke onderwerpen die minder de media aandacht trekken, maar wel van invloed zijn op ons doen en laten van alle dag, bijvoorbeeld: angst en het verlangen naar aanzien en macht. 

Lees meer

Een goed leven komt veelal niet aanwaaien. Daar moet je wat voor doen. We leren van het verleden en maken plannen voor de toekomst. Maar kijken in de toekomst is ook onzeker. Hoe gaan we met die onzekerheid om? Het verleden is vertrouwd. Zonder besef van het verleden is er geen toekomst. Echter, wie de toekomst de rug toekeert, leeft voortdurend in het verleden.

Lees meer

John Stuart Mill en de bedoeling van de vrijheid van meningsuiting. In de lopende discussie over de betekenis van vrijheid van meningsuiting wordt wel de indruk gewekt dat de vrijheid van het woord een doel in zichzelf is. Je mag alles zeggen, ... maar wat zeg je dan?

Lees meer

De oehoe observeert. Ze heeft een eigen leven. In de kostwinning gaat ze doelmatig te werk. Elke vlucht kost immers energie. Stilaan rijst de vraag over ons doen en laten; hoe doelmatig zijn wij?  Waar is onze logica, systematiek, aandacht en betrokkenheid bij de zaken die we doen? Ethiek loont is het motto van het BvMG, maar hoe dan? (geheel herzien)

Lees meer