Proefschrift

over de status van het menselijk embryo in de joodse en de christelijke ethiek.

4 juni 1998, J.G. te Lindert.

 Woord vooraf . Een wettekst uit Mesopotamië (uit ca. 1700 voor onze jaartelling), is ons overgeleverd in de semitische traditie in het Bondsboek Exodus 21:22-25. Deze tekst is gekoppeld aan morele codes  over de morele status van ongeboren menselijk leven.

Lees meer

Afdrukken

Omgang met ongeboren leven

Omgang met ongeboren leven gezien in de morele context

 1.         Inleiding en probleemstelling

‘De vraag is: wie mogen we het leven aandoen?’. Aldus Ten Kate[1] in een debat naar aanleiding van het synoderapport Mensen in Wording[2]dat onder meer handelt over de omgang met het menselijk embryo en over vragen rondom het gebruik van prenatale diagnostiek bij de opsporing van aangeboren aandoeningen.

Lees meer

Afdrukken

Belagersbeginsel

Het belagersbeginsel, een theorie, maar nu de praktijk.

Het ‘belagersbeginsel’ is al regelmatig genoemd. Nu gaan we nader in op de achtergronden van dit beginsel. Het belagersbeginsel is in feite een klassieke regel waarin wordt gesteld dat ieder persoon het recht/ de plicht heeft om z’n eigen leven ACBR te beschermen tegen de gerichte bedreiging van een ander persoon. Het beginsel is in onbruik geraakt, maar zelfbescherming en zelfverdediging staan weer op de agenda. 

Lees meer

Afdrukken

Exodus 21 aanvulling

Additional studies to the law in Exodus xxi, 22-23 in biblical and post biblical times. Among biblical scholars, there is an ongoing debate about the meaning of the law in Exod. Xxi 22-25. Whether one agrees with R. Westbrook’s conviction that the formulation of this law is “remarkably clumsy”[1] or not, it is beyond doubt that the Hebrew text as it stands contains several inconsistencies and problems

Lees meer

Afdrukken

  • 1
  • 2