Welkom

Welkom bij het Bureau voor Morele Vraagstukken en Geestelijk welzijn (BvMG). Bij ons staat het toepassen van filosofie, ofwel de ethiek, centraal. Wij houden gebeurtenissen, ontwikkelingen en inzichten tegen het licht. Soms betreft het actuele gebeurtenissen in de samenleving of de zorg, maar vaker zijn het ongemakkelijke onderwerpen die minder de media aandacht trekken, maar wel van invloed zijn op ons doen en laten van alle dag: angst, het verlangen naar aanzien en macht. (PS. De website wordt momenteel op onderdelen aangepast en bijgewerkt.)