• Home

Welkom

Welkom bij het Bureau voor Morele Vraagstukken en Geestelijk welzijn (BvMG). Bij ons staat het toepassen van filosofie, ofwel ethiek, centraal. Wat wordt er zichtbaar van onze hersenspinsels, en... wat moeten we ermee? Wij houden gebeurtenissen, ontwikkelingen en inzichten tegen het licht. Soms betreft het actuele gebeurtenissen in de samenleving of de zorg, maar vaker zijn het ongemakkelijke onderwerpen die minder de media aandacht trekken, maar wel van invloed zijn op ons doen en laten van alle dag: wat zijn onze drijfveren: is dat de deugd, de overtuiging, de naastenliefde of  toch ook angst, een verlangen gezien te worden, een innerlijke drang naar aanzien en macht? Vanuit deze onderliggende vraag zullen we uiteenlopende onderwerpen belichten en een aantal gedachten presenteren. 

 

  • op naar 2020

    Grenzen verleggen, over de eigen schaduw heen stappen, fouten durven maken, en toegeven, de ander de ander laten, begrip tonen, blijven dromen, idealen nastreven, niet voor een gat gevangen zijn, blijven hopen, het geluk zoeken, betrokkenheid toelaten, je grenzen kennen vertrouwd op weg het jaar 2020 tegemoet. 
    Read More
  • 1