• Home

Welkom

Welkom op de webpagina van het Bureau voor Morele vraagstukken en Geestelijk welzijn. 

In de naam zit de visie van het BvMG besloten. Het BvMG onderzoekt het persoonlijk welzijn. 

Dit onderzoek doe ik vanuit de invalhoek van de ethiek.

Ons welzijn wordt bepaald door omstandigheden die om een keuze vragen. 

Hoe kom ik tot een juiste beslissing, een verantwoorde keuze of een deugdelijk oordeel? 

Deze beslismomenten krijgen ruime aandacht. Wat doet er op dat moment toe en wat vooral niet?  

Thema's  dringen om voorang. Oekraïne en Covid raken ieders veiligheid en gezondheid.   

We zullen zienswijzen, gezichtspunten analyseren, toetsen en verklaren aan de hand van ethische kaders.      

 

 

Ter informatie: De zoektocht naar 'een goed leven' kent een lange culturele traditie, waaruit we lallemaal putten. We zijn opgevoed in een traditie, ook al kennen we de dieperliggende mensbeelden, religies, regels en gewoontes vaak niet meer, toch blijven die beelden van belang voor ons denken, doen en laten. Maar thans botsen er culturen; oorlogen worden uitgevochten op kleine en grote schaal. Hoe kan dat, wat is de oorzaak?

Ik heb een boek geschreven over 'Angst en Macht' in een samenleving aan het begin van onze jaartelling, die werd beheerst door 'Angst en Macht'  

Er zijn nog exemplaren beschikbaar. (538 pagina's)

In de loop van 2022 verschijnt een een herziene druk van deel 1 

Najaar 2022 zal deel II verschijnen.

Uitgave in eigen beheer.

 

 

 

wie zal vijanden dragen

Angst en onmacht, wie zal vijanden dragen

vooraankondiging:      Jesse is geboren in het jaar najaar van 73 van onze jaartelling. Z'n moeder is gevlucht uit Jeruzalem, z'n vader is arts uit een vooraanstaande redersfamilie in Alexandrië. De jonge Jesse moet laveren tussen twee culturen. Op zoek naar een eigen identiteit krijgt hij hulp van z'n nichtje Sascha met wie hij de Hebreeuwse les volgt en een oud-strijder Elie. Hij werkt op de rederij van z'n oom. Met Sascha heeft hij een haat-liefde verhouding evenals met zijn ouders. Z'n moeder houdt vast aan het grote ideaal van een vrij land, z'n vader is in alles een burger van Alexandria. Dat maakt zijn leven soms ingewikkeld. Hij worstelt het meest met het grote zwijgen van zijn ouders over de val van Jeruzalem. Read More