• Home

Welkom

 

Welkom,

We zijn inmiddels een aantal taaie maanden verder: 17 augustus 2021. In plaats van dansen na Jansen, worden we nog steeds naast Corona wakker. We zijn ook getrakteerd op een klimaatrapport, met de bijpassende verschijnselen heeft het zuiden des lands al kennis gemaakt. En ... de Taliban zet heel de westerse wereld buiten de deur. Het blijft evenwel opmerkelijk maar ook veelzeggend dat Afghanen hun toevlucht zoeken in het westen en niet in het oosten, noorden of zuiden. Intussen zullen achterblijvende vrouwen de tol betalen. Voor hen is de kans op scholing en persoonlijke ontwikkeling vrijwel zeker voorbij, niet vanwege Covid -19, maar een sacraal verklaarde testosteronspiegel. Ik voorspel een spoedig weerzien met dit land. Daarvoor heb ik twee redenen. Ten eerste kunnen we ons geen nesten van terrorisme meer veroorloven in welk land op aarde ook. Ten tweede is de missie niet mislukt. Hoe dan ook is er een nieuwe wereld binnen de grenzen van Afghanistan gebracht. Die wereld zal zich daar onder nieuwe generaties verder ontwikkelen, dat kan ook een hoge testosteronspiegel niet verhinderen. 

In eigen land worstelen we eerder met een gebrek aan hormonen niet alleen politieke partijen, maar ook ons intelligente volkje dat verzwelgt in oude dromen. Dat toont zich nog het best na elke Covid-persconferentie van de premier en zijn gezondheidskompaan. De reacties van journalisten en analisten doet denken aan de jonge onverzadigbare merels die door hun ouders worden gevoed. In de Kamer is het zo nodig nog erger: het optreden van 'kritische' Kamerleden is nog het best te vergelijken met de jonge koekoek die dwangmatig kirrend achter zijn uitgeputte voedster aanholt. De toekomst boezemt velen angst in nu Covid blijft en het klimaat verandert, de bevolking straks krimpt en de negatieve rente steeds dichter nadert. Het verleden is verleden tijd wen er maar vast aan. Is dat erg? Helemaal niet, maar het moet wel worden benoemd. Het verwende volkje  moet worden opgeroepen om nieuwe idealen en doelen te ontwikkelen. Ook ondernemers zullen het handje van de overheid los moeten laten. Neem als persoon, als ondernemer, als bedrijf, als groep en als samenleving je verantwoordelijkheid. Ga aan de slag. Aristoteles merkte al terecht op: geluk zit op de rug van de activiteit. Doe vooral ook zinnige dingen, en laat je eigen stokpaardjes eens los. Het aanplanten van een paar bomen gaat de wereld niet redden, Wie echt CO2 wil binden, moet iets anders verbouwen en zijn of haar nostalgische idealen eens onder de loep nemen en de emoties en persoonlijke overtuigingen thuislaten. Wie echt iets wil aanpakken moet ook echte problemen aanpakken en eigen dogma's over natuur, milieu en biodiversiteit eens naast de wensen leggen. Wie in het paradijs van de lage landen wil blijven leven, moet daar ook de verantwoordelijkheden van onder ogen zien. De zon komt op en  de wind komt aanwaaien, het land is vruchtbaar en de mensen goed geschoold maar dan moet je er wel wat mee doen. Dat kan makkelijk wanneer een ieder serieus haar en zijn eigen droom gaat verwerkelijken. Succes alvast.          

5 april inmiddels. De formatie van een nieuw kabinet is in het slop geraakt door een uitgelekt of liever: door een belichte notitie onder de arm van één van de verkenners. De premier zou hebben gelogen. Ik mag het hopen, maar ik vermoed het niet. Ik denk dat de premier oprecht spreekt, alleen dan is het probleem nog veel groter. Het heeft er alle schijn van dat de bewindslieden niet de baas is over de departementen, Mark zelfs niet over z'n eigen. De departementen zijn de baas over de bewindslieden. Wiebes, Snel, Harbers, Opstelten, Van der Steur en niet te vergeten Lodewijk Asscher hebben dat al ervaren. Ze verlieten hun post via de zijdeur, vaak met pijn in het hart door de schade die was aangericht. Rutte bleef lang balanceren op het koord van het compromis met de ambtenaren, maar de Tukker Pieter Omtzigt drukte hem met de neus op de afgelakte feiten.  Het ware beter geweest om deemoedig naar Enschede af te reizen met een doosje Merci onder de armen en een A4 tje, dan een in scene gezette 'toevallige ontmoeting van de fietsende premier met de media. In plaats van de teleurstelling uit te spreken over de houding van Seegers ware het beter geweest om Pieter te vragen om steun en eerlijk te bekennen: 'Pieter, ik kan het niet alleen, ik heb je steun hard nodig om de macht weer terug te brengen op de plek waar die hoort'. Helaas pakte de premier de strijdbijl op in plaats van hem te begraven.  Wat volgt zijn nieuwe verkiezingen nu steeds meer partijen de premier de rug toe keren. Daar zal Pieter Omtzigt ongetwijfeld van profiteren, maar hij niet alleen. De hang naar macht is groot, zowel links als rechts van de VVD. Het zal echter in het landsbelang zijn wanneer Rutte een stap terug doet om de formatie van een nieuw kabinet vlot te trekken in de aanloop naar een bezinning en bewustwording van het gegeven dat we voor langere tijd naast Corona wakker worden.  

31 maart, Omtzigt is weer op de been, althans voor even en de chaos in Kamer is compleet. Intussen gaan er stemmen op voor 'Omtzigt als premier'. Zover gaat het niet komen. Pieter gaat echter de formatie en het beleid van het nieuwe kabinet in hoge mate bepalen. Dat doet nu even pijn in de kamer. Maar de echte pijn zal de komende jaren worden gevoeld op de departementen. Pieter dwingt ministers weer om minister te zijn en controle te hebben over het departement. Dat is een goede zaak.

26 maart, minder dan een week later is Pieter Omtzigt het middelpunt van de formatie, dankzij een oplettende fotograaf. Omtzigt, keert met een karrevracht aan voorkeurstemmen terug in de tweede kamer, maar is tot persona non grata verklaard bij de formatie. Het is dan ook niet ondenkbaar dat onze volgende gang naar de stembus niet lang op zich zal laten wachten. Na de incidenten van de afgelopen week is het goed mogelijk dat Pieter waar nodig snel ook de stekker uit Rutte IV zal trekken. De focus op de macht is zo groot dat er blinde vlekken ontstaan bij onze premier en daar weet Omtzigt wel raad mee. 

21 maart 21 De tijd vliegt, we hebben gestemd en Hoekstra ligt KO in de touwen, Omtzigt ligt ook, maar dan buiten de ring. Dat laatste betreur ik zeer. Juist nu ik op advies van cartoonist Pieter Geenen, of beter zijn alter ego Anton Dingeman,  op een echt Kamerlid had gestemd dat de overheid controleert. Dat is nog niet alles: de voorzitter van het CDA heeft inmiddels wijselijk de biezen gepakt. 'Wijselijk' is niet een verwijzing naar een zondebok voor de gang van zaken naar de aanloop van de verkiezingen, maar ik twijfel of de voorzitter de samenleving wel goed aanvoelt. Dat men Hoekstra op het schild heeft gehesen omdat De Jonge al zijn energie steekt in de Coronacrisis is lofwaardig. De partijvoorzitter verzuimde echter om de heldendaden van Omtzigt en De Jonge te verzilveren. Rutger Ploum (de partijvoorzitter) was vergeten dat het CDA een partij is van normen, maar vooral van waarden. De minister (De Jonge) en kamerlid (Omzigt) dragen dat beiden uit. De Jonge ging niet met de bonus naar huis maar de premier. De man die ons in de 2e De Riemerstraat opriep om te gaan stemmen, verbeet zich slechts over de start van de vaccinaties. Bij de oosterburen stond men stevig in de startblokken, slechts het vaccin ontbrak en inmiddels ook het vertrouwen in het afweermiddel.  De optimist Rutte zou er goed aan doen om zich te bezinnen op de intelligentie. Het volkje is niet zo slim en nogal vrijgevochten. Voortdurend zijn we in Europa te vinden in de top van de besmettingscijfers, dat is veelzeggend.  

Laten we terugkeren naar het CDA. In een tijd van ongekende crisis moet je het hebben van mensen die waarden dragen. Dat zijn dus mensen die ergens voor gaan omdat het goed is voor de samenleving, voor de kinderen en de kleinkinderen, dus oog hebben voor de belangen op de langere termijn. Dat zijn mensen die niet alleen maar roepen, maar ook feitelijk doen. Mensen die verder kijken dan het pintje in de kroeg om de hoek. Het CDA heeft ze maar de partij durft ze kennelijk niet te profileren. Dezelfde fout maakte Marijnissen van de SP, met hetzelfde gevolg. Punt om eens over na te denken voor je iets roept over 'doorpakken' of 'eerlijker maken'. Het ligt op de deurmat, maar je vertrapt het!! Jammer!!

De partij zal grondig moeten nadenken over het waardenstelsel in de achterban van de partij. Dat is voor de komende vier jaar van groot belang. Klaas Dijkhof is niet voor niets opgestapt, hij zag de bui al hangen. Ook hij wist: het wordt druk op rechts in 2025. Het CDA zal met een eigen verhaal moeten komen dat vertrouwen biedt voor de toekomst waarmee de jongere generatie perspectief wordt geboden om te kunnen leven en werken in dit land. Iedereen weet dat het lastig wordt, maar maak duidelijk dat het zinnig en waardevol is om na te denken over zaken die er echt toe doen. Misschien moet je toch eens na durven denken over dat stikstofvraagstuk. Wat is het probleem van de stikstof in de landbouw? Hoe realistisch is een Nederland als één groot natuurpark? Tot nog toe is er weinig oog voor komende generaties, over de kinderopvang zal ik het maar niet hebben, over de te grote klassen of huisvesting van jonge stellen dan? Doe er iets aan voor de dragers van waarden naar het buitenland verdwijnen. 

12 maart 21

we gaan prikken en stemmen. De nieuwe premier kennen we al, ook al horen we de uitslag pas over enkele dagen. Het vaccin nog niet, want de weg naar vaccinatie is hobbelig en vol met kuilen en gaten. Dat is jammer omdat het de bereidheid van mensen om zich te laten vaccineren niet helpt. Zorgelijk is ook dat de besmettingen weer sterk oplopen, maar in verkiezingstijd geen thema.  De verkiezingen moeten immers kunnen doorgaan en daar passen geen harde maatregelen bij. Punt van aandacht dat ik hier nog maar eens herhaal is de voortdurende behoefte aan perspectief van burgers. Een jaar geleden schreef ik hier dat we 'naast Corona wakker worden'. Dat doen we nog steeds. Ondanks alle onzekerheden willen we perspectief. Nu gaan we na de zomer 'los', heet het, alsof de Mark Rutte het virus en zijn varianten kan reguleren. Ik weet dat hij dat niet kan, dat weet u ook.  Ik plaats derhalve enkele kanttekeningen om de hooggespannen verwachtingen wat te temperen. Op te veel plekken wordt Covid-19 en zijn varianten laconiek of ontkennend tegemoet getreden. Ook Nederland doet het niet best. De kans op ontwikkeling van varianten is daarmee geboren. Zolang een mondiale aanpak achterwege blijft, is het ongewis hoe we wakker de komende tijd wakker worden. Het is dan ook nog maar de vraag wanneer we weer alleen in bed liggen?  Veel zal ook na vaccinatie afhangen hoe we ons gedragen.

We zullen zien of Hugo dan weer een brede rug heeft om alle frustratie over zich heen te laten komen. 

Er dringt zich iets op van een geweten in de samenleving. Het 'Hugo-pesten'  wordt iets minder populair, de oordelen over de aanpak van het virus worden genuanceerder, maar waar moet je het dan over hebben in de media?  Het was geleidelijk een schaamteloze vertoning geworden van Kamerleden, commentatoren, nieuwsmakers, verslaggevers en redacteuren om de minister dagelijks door het stof te trekken. Er was een zondebok, die alle pijlen ook gewillig opving van Kamerleden die na de verkiezingen graag terugkeren op de stoeltjes van het Binnenhof, en thans talkshows en praatprogramma's vullen om 'perspectief te eisen' voor  de vermoeide burger die het toch nu echt zat is. De minister opende één grote klachtenlijn en wordt nu eens bijgestaan door de minister president en dan weer eens een vakminister: voor de komende tijd gaan de pijlen richting Arie Slob. De scholen moeten immers open, maar intussen rijst de serieuze vraag wat hij te beiden heeft aan bijvoorbeeld zwangere docenten en jonge moeders? 

Het is alweer geruime tijd geleden dat ik deze pagina schreef dat we naast Corona wakker worden, toch moeten we ons daar voorlopig bij neerleggen. Het ontwikkelen van een perspectief kan voorlopig dan ook niet eenzijdig zijn gericht op het vaccin, dat duurt nog even. De schaarste aan vaccin is nijpend en roept vragen op omtrent de inrichting van de samenleving.  De gezondheidsraad legt vanuit het solidariteitsbeginsel de nadruk op de bescherming van de zwakken en de kwetsbaren. Daar is veel voor te zeggen, maar niet alles. Solidariteit kan ik alleen tonen wanneer ik zelf voldoende fit ben en zelf niet word bedreigd.  We zien inmiddels dit besef doordringen in de samenleving: 'ik moet ook aan mezelf denken'. Er is een kentering van het solidariteitsbeginsel naar het belagersbeginsel. Het belagersbeginsel stelt dat ik me mag verweren tegen een gevaar of een dreigend gevaar, ook al richt ik schade toe aan of benadeel ik mijn belager. Kuipers en Gommers stonden in de frontlinie van deze kentering en thans volgen velen, die werken in risicovolle contactberoepen, zoals agenten, docenten en kappers, om maar enkele beroepsgroepen te noemen.

Nochtans wordt het solidariteitsbeginsel verder opgerekt door de Gezondheidsraad door af te wijken van de voorschriften voor een tweede enting die FDA en EMA hebben afgegeven om toch vooral maar 'door te kunnen prikken'. Hoe wijs is dat?

Er zijn voordelen: Meer kwetsbaren krijgen alvast enige bescherming en zal mogelijk enige verlichting van de druk op de  Covid-zorg  tot gevolg hebben, is de redenering. Echter een grote kwetsbare groep jongeren blijft verstoken van scholing, ontwikkeling en inperking van de vrijheid. Het valt niet goed in te zien, waarom zij de scholing moeten ontberen en de vrijheid moeten inleveren ten gunste van anderen.  

 

E

 

 

wie zal vijanden dragen

Angst en onmacht, wie zal vijanden dragen

  Over de roemrijke dagen van de door Alexander gestichte en een eens zo beroemde stad is weinig overgeleverd. In de hoogtijdagen werd er amper over geschreven, de stad stond immers bij iedereen op het netvlies. Alexandria was een begrip, de tweede stad van het Romeinse Rijk. Het episch centrum van de wetenschap dankzij haar immense bibliotheek, haar alom bekende vuurtoren voor de grote havens, waar schepen uit het hele rijk aanmeerden. Inmiddels bieden historische onderzoeken een inkijkje in de stad van de vermaarde koningin Cleopatra, de joodse denker Philo, de bijbelschrijver Marcus en de artsen Soranos en Galenus. Hoe moeten we ons het leven in deze stad voorstellen? Read More